sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Studie regenerace zeleně

Nabízíme Vám zpracování Studie proveditelnosti regenerace zeleně Vaší obce. Na zpracování této studie lze zažádat o dotaci Ministerstva životního prostředí (s 20% podílem obce), jehož požadavkům také tato studie svým obsahem odpovídá. Na základě zpracování právě této studie lze žádat o dotaci ministerstva životního prostředí (MŽP) respektive strukturální fondy EU na samotnou realizaci (s 5-15% podílem obce). Studie je zaměřena především na regeneraci obecní zeleně. Může se jednat o jednu velkou plochu (park, náves atd.) či soubor více ploch v rámci dané obce. Při zpracování této studie je nutné provést především průzkum stávajícího stavu s vyhodnocením zeleně. Na jeho základě lze (s přihlédnutím k historii, přírodním podmínkám, funkci dané plochy atd.) přistoupit k samotnému návrhu, jenž se skládá z odstranění stávajících nevhodných dřevin a návrhu nových výsadeb a úprav. Součástí regenerace zeleně mohou být i nová dětská hřiště, mobiliář, zpevněné plochy, studie prvků drobné architektury (autobusové zastávky, pergoly, klubovny a přístřešky atd.), úprava vodních ploch apod.. Studie rovněž obsahuje položkový rozpočet na realizaci díla.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt