sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Logistické areály a obchodní centra

Většinou se jedná o návrh zeleně v okolí nově budovaných skladových či výrobních hal, jež jsou umisťovány ponejvíce v blízkosti rychlostních silnic a dálnic či průmyslových areálů. Kostru zeleně tvoří stromy nejlépe domácího původu a většinou dle stanovené potencionální přirozené vegetace. Použití stromů má charakter stromořadí (zejména podél komunikací) či menších přírodně pojatých skupinek stromů. Keře bývají zastoupeny méně a jsou používány zejména v blízkosti vstupů do budov, okolí vrátnic či v případě nutnosti tvorby bariér k odclonění okolí. Travnaté plochy mohou být pojaty jako parkový či luční trávník, jenž je méně náročný na údržbu a působí přírodním dojmem. Hlavním motivem sadových úprav je tedy kombinace stromového patra s travnatými plochami.

U obchodních center bývá skladba zeleně obdobná pouze s větším zastoupením keřových výsadeb.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt