sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Dětská hřiště a sportovní areály

Do této kategorie řadíme projekty na obnovu či tvorbu nových dětských hřišť a sportovišť v areálech mateřských, základních a vysokých škol. Nová hřiště vznikají také v rámci parkových ploch (nově vznikajících či obnovovaných) a rovněž u nové bytové výstavby. Ve staré bytové zástavbě (sídliště) dochází především k rušení starých nevyhovujících hřišť a obnově pouze některých ploch dle nových norem (EN 1176 a EN 1177), které se staly aktuálními po vstupu do EU.

Dnes se používají především herní prvky, které mají certifikáty o splnění nových přísných norem. Nové požadavky jsou kladeny rovněž na materiály tvořící dopadové zóny. Hřiště s přítomností pískoviště musí být oploceny nebo pískoviště vybaveno vhodným krytem. Nejdůležitější pro správnou funkčnost dětských hřišť a sportovišť je především správné rozmístění prvků již ve fázi projektu a následně rovněž správná instalace a ukotvení herních prvků. Nutná je samozřejmě i následná průběžná kontrola a údržba.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt