sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

OBNOVA HISTORICKÝCH ZAHRAD A PARKŮ

Při řešení projektů tohoto charakteru je nejprve nutný podrobný průzkum a až po důkladném rozboru (vyhodnocení získaných podkladů) přistoupit k samotnému návrhu.
Úkolem průzkumů je soustředit všechny dostupné podklady dokumentující vznik, vývoj a současný stav díla. Jedná se o shromažďování dokumentů grafických, textových, obrazových, ale též osobních sdělení pamětníků a jejich orientačních skic, mající vztah k historii objektu. Dále pak rovněž vlastní průzkumy v terénu. V rámci rozborů jsou všechna shromážděná data vyhodnocena a produktem je záměr památkové obnovy objektu, jež uvádí základní směr obnovy (dobový horizont, zásady práce s materiály, objekty a doplňky řešeného díla). Samotný návrh obnovy pak vychází z uvedených podkladů a rozborů.
Základním východiskem by měly být dva nejdůležitější dokumenty: Benátská a Florentská charta. Rovněž jsou důležitá stanoviska příslušných památkových ústavů.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt