sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Zahrady u domů

Zahrada u rodinného domu není pouhým prostorem okolo domu, jedná se o plochu s mnoha funkcemi, která má sloužit především uživatelům zahrady. Měla by se vyznačovat určitým stylem řešení (formální či spíše přírodní), měla by mít specifického ducha a snažit se propojit dům se zahradou. Do zahrady lze vhodně začlenit vodu (ať už v podobě okrasné vodní plochy, koupacího jezírka či bazénu), herní prvky pro děti, odpočívadlo s pergolou, altán, ohniště, zídky, velké kameny a mnoho dalšího. Estetické ztvárnění zahrady má však určité zákonitosti, které je nutno respektovat. Proto je vhodné svěřit vytvoření zahradního prostoru odborníkovi, což je zahradní architekt. 

Pokud si chcete udělat představu o tom, jaké možnosti vaše zahrada skýtá, je vhodné si nejprve nechat zpracovat studii, která obsahuje pouze hmotové řešení zahrady tj. kde budou stromy, keře, trvalky, trávník, bazén, terasa, cesty, altán apod. Studii většinou zpracováváme ve dvou či více variantách a je vždy levnější než prováděcí projekt, ale nelze podle ní zahradu zrealizovat (chybí názvy rostlin, počty kusů atd.). Studii děláme i ve 3D, kdy vytvoříme kompletní počítačový model domu se zahradou.

Prováděcí projekt obsahuje výkresovou a textovou část. Ve výkresové části je to zejména osazovací plán se seznamem navržených rostlin (latinský a český název včetně udání kultivaru), jejich počtu a velikosti. Dále zde mohou být řezy, detaily, výkresy stavebních prvků, výkresy automatického závlahového systému (rozmístění postřikovačů, trubní vedení, elektroinstalace) atd.. Textová část obsahuje průvodní zprávu s popisem stávajícího stavu, okolí zahrady, stanovení potenciální přirozené vegetace, popis navrhovaných úprav i vyobrazení navrhovaných rostlin. Součástí projektu je přesný výkaz výměr a rozpočet na realizaci. Na základě tohoto projektu lze zahradu nechat zrealizovat.

V případě, že si budete zahradu udržovat sami (bez účasti odborné firmy), poskytneme Vám v rámci projektu i návod na údržbu zahrady jako celku tak i jednotlivých navržených rostlin.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt