sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

REVITALIZACE PLOCH

Jedná se zejména o revitalizaci značně zanedbaných ploch, jež jsou většinou poznamenány plochami s černými skládkami a absencí jakýchkoli zásahů do vegetační složky. V rámci těchto projektů se nejdříve přistupuje ke zmapování území, provedení dendrologického průzkumu a následně k vytvoření návrhu kácení a pěstebních opatření stávajících dřevin, včetně odstranění skládek, stavebních zbytků apod..
Nové výsadby jsou navrhovány většinou s ohledem na potencionální přirozenou vegetaci. Plochy jsou dosti často součástí územního systému ekologické stability (ÚSES) a proto při vytváření projektu spolupracujeme s autorizovanými architekty pro ÚSES.

PASPORTY ZELENĚ

Záměrem pasportu je zhodnotit současný stav daného území z hlediska zeleně. Jedná se většinou o zjednodušenou formu dendrologického průzkumu smíšeného s pasportem zeleně. Výsledkem je určení přesného vymezení, zakreslení a popsání současného stavu vegetačních složek.
Na základě tohoto vyhodnocení je možné sestavit plán péče a vyčíslit množství finančních prostředků potřebných k zajištění údržby zeleně na daném území.

STŘEŠNÍ ZELEŇ

Dnes patří střešní zahrady k moderním formám bydlení a to zejména ve větších městech. Nabízejí možnosti vytvoření nových obytných prostor s využitím pro rekreaci, sport i odpočinek. Ozeleněné střechy či terasy se mohou stát příjemným doplňkem či přímo součástí našeho městského obydlí. Zelená střecha je vhodné řešení pro rodinné domy, garáže, administrativní i výrobní budovy. Svými vlastnostmi zlepšuje mikroklima ve svém okolí, snižuje prašnost a hlučnost, zadržuje dešťovou vodu, brání ochlazování budovy v zimních měsících a v létě zabraňuje jejímu přehřívání.
Na základě typu výsadby a využití dělíme zelené střechy na:
Intenzivní: jedná se v podstatě o regulérní zahradu umístěnou ovšem na střeše. Na intenzivní střešní zahradě je možné díky vysoké vegetační vrstvě substrátu pěstovat prakticky všechny typy rostlin včetně stromů. Při jejím zřizování je nutno dbát na konstrukční vlastnosti budovy, především na nosnost střechy. Bývají pochozí a mimo vegetace zde lze umístit i vodní prvky atd.. Je samozřejmě náročnější na následnou péči včetně dostatečné závlahy.
Extenzivní: v tomto případě jsou vytvořeny podmínky pro přežití rostlin adaptovaných na extrémní typy stanovišť. Její výhodou je nižší zatížení nosné konstrukce střechy a menší náročnost na údržbu. Tento typ zelené střechy je možno založit již s minimální vrstvou substrátu a slouží většinou pouze jako pohledová zeleň.

Při řešení střešní úpravy je nejdůležitějším faktorem především únosnost střešní konstrukce, sklon střechy, výška atiky aj.. Důležité je vytvoření optimálního souvrství, které znemožní prorůstání kořenů rostlin a pronikání vody do střešní kons více >>

REVITALIZACE PLOCH

Jedná se zejména o revitalizaci značně zanedbaných ploch, jež jsou většinou poznamenány plochami s černými skládkami a absencí jakýchkoli zásahů do vegetační složky. V rámci těchto projektů se nejdříve přistupuje ke zmapování území, provedení dendrologického průzkumu a následně k vytvoření návrhu kácení a pěstebních opatření stávajících dřevin, včetně odstranění skládek, stavebních zbytků apod..
Nové výsadby jsou navrhovány většinou s ohledem na potencionální přirozenou vegetaci. Plochy jsou dosti často součástí územního systému ekologické stability (ÚSES) a proto při vytváření projektu spolupracujeme s autorizovanými architekty pro ÚSES.

PASPORTY ZELENĚ

Záměrem pasportu je zhodnotit současný stav daného území z hlediska zeleně. Jedná se většinou o zjednodušenou formu dendrologického průzkumu smíšeného s pasportem zeleně. Výsledkem je určení přesného vymezení, zakreslení a popsání současného stavu vegetačních složek.
Na základě tohoto vyhodnocení je možné sestavit plán péče a vyčíslit množství finančních prostředků potřebných k zajištění údržby zeleně na daném území.

STŘEŠNÍ ZELEŇ

Dnes patří střešní zahrady k moderním formám bydlení a to zejména ve větších městech. Nabízejí možnosti vytvoření nových obytných prostor s využitím pro rekreaci, sport i odpočinek. Ozeleněné střechy či terasy se mohou stát příjemným doplňkem či přímo součástí našeho městského obydlí. Zelená střecha je vhodné řešení pro rodinné domy, garáže, administrativní i výrobní budovy. Svými vlastnostmi zlepšuje mikroklima ve svém okolí, snižuje prašnost a hlučnost, zadržuje dešťovou vodu, brání ochlazování budovy v zimních měsících a v létě zabraňuje jejímu přehřívání.
Na základě typu výsadby a využití dělíme zelené střechy na:
Intenzivní: jedná se v podstatě o regulérní zahradu umístěnou ovšem na střeše. Na intenzivní střešní zahradě je možné díky vysoké vegetační vrstvě substrátu pěstovat prakticky všechny typy rostlin včetně stromů. Při jejím zřizování je nutno dbát na konstrukční vlastnosti budovy, především na nosnost střechy. Bývají pochozí a mimo vegetace zde lze umístit i vodní prvky atd.. Je samozřejmě náročnější na následnou péči včetně dostatečné závlahy.
Extenzivní: v tomto případě jsou vytvořeny podmínky pro přežití rostlin adaptovaných na extrémní typy stanovišť. Její výhodou je nižší zatížení nosné konstrukce střechy a menší náročnost na údržbu. Tento typ zelené střechy je možno založit již s minimální vrstvou substrátu a slouží většinou pouze jako pohledová zeleň.

Při řešení střešní úpravy je nejdůležitějším faktorem především únosnost střešní konstrukce, sklon střechy, výška atiky aj.. Důležité je vytvoření optimálního souvrství, které znemožní prorůstání kořenů rostlin a pronikání vody do střešní konstrukce. V případech, kde nelze vybudovat zelené střechy, lze použít alespoň zeleň v nádobách.

INTERIÉROVÁ ZELEŇ

Při návrhu rostlin do interiérů musíme nejprve zhodnotit několik důležitých faktorů. Mezi hlavní patří intenzita osvětlení daných prostorů, průměrná teplota a vlhkost vzduchu, provoz a další.
Rostliny lze v interiérech pěstovat v podstatě třemi způsoby. Klasickým způsobem (substrát + zálivka vodou), pomocí hydroponie (použití speciálního substrátu - např. Keramzit a zálivky živným roztokem dle vodoznaku) nebo jejich kombinací (kdy lze rostliny s běžným substrátem zasadit do speciálního substrátu - Seramis a zalévat živným roztokem dle vlhkoměru). Hydroponický způsob je sice při realizaci dražší, ale v delším časové horizontu je levnější a především více vyhovuje nárokům rostlin.
Zpracujeme Vám kompletní návrh ozelenění nejen kancelářských a reprezentativních prostor Vaší firmy, ale také ozelenění rodinných domů. Navrhneme rovněž vhodné nádoby, jež by měly odpovídat požadavkům rostlin a prostoru, kam je umísťujeme. Součástí této zeleně mnohdy bývá i dodatečné osvětlení prostor s rostlinami.

top ^

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt