sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Obnova Lobkovické zahrady, Praha 1 - Malá Strana

Zahrada u stejnojmenného paláce se nachází na severním svahu Petřína trochu opomíjená, neznámá a především značně zanedbaná. Zahrada zaujímá cca 6,7ha a její počátky sahají až do počátku 18. století. Zahrada byla původně založena v barokním stylu avšak během pozdějších let prošla několika úpravami včetně přírodně krajinářské přeměny, která dnes zaujímá větší část zahrady. Barokní dispozice je však dosud patrná v prostoru hlavní osy, jež navazuje na palác. V návrhu byla řešena především tato část zahrady. Přesto byla na celé ploše zahrady provedena inventarizace dřevin s návrhem kácení a pěstebních opatření, včetně etapizace.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt