sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Logistický areál Jeneč – hala H

Jedná se celkem o 8 hal (A-H) jež tvoří logistický park R6 v blízkosti obce Jeneč. Celková plocha území je 43,5ha, z čehož plochy zeleně zaujímají 13ha. Samotná hala H se nachází v jihovýchodním cípu celého logistického parku. Celkem se jedná o plochu o výměře cca 6ha, z čehož plocha pro zeleň zaujímá 1,2ha. V okolí haly jsou navrženy výsadby domácích druhů stromů s přihlédnutím k potenciální přirozené vegetaci. Výsadby stromů jsou v podobě alejí podél hranice areálu a také podél komunikací, místy jsou i v podobě skupinek stromů. Výsadby keřů jsou navrženy na plochách u parkovacích stání.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt