sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Logistický areál AGARA Louny

Lokalita se nachází na jih od města Louny směrem k obci Cítoliby. V zájmovém území by mělo být vybudováno 8. novostaveb průmyslových a logistických hal. Celková výměra řešeného území má rozlohu cca 31ha. V okolí nových hal je navržena výsadba domácích druhů stromů s přihlédnutím k potenciální přirozené vegetaci. Výsadby stromů mají v návrhu většinou podobu alejí a to zejména podél hranic areálu a podél komunikací a parkovacích stání. Pouze místy mají podobu nepravidelných skupinek stromů v přírodním duchu. Dalším typem výsadby zeleně jsou větší zapojené skupiny stromů s podrostem keřů. Areál tak bude působit především svým bohatým stromovým patrem v kombinaci s travnatými plochami.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt