sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Obec Nučice

Obec Nučice se nachází v okrese Praha-západ, ve Středočeském kraji. Velikost katastru obce Nučice je 594 ha. Celkem se jednalo o regeneraci zeleně na 8 lokalitách v rámci obce. Jedná se o vysoce exponované plochy jako je náves, pomník a dále zejména doprovodná zeleň komunikací (i v rámci nových obytných souborů). Na všech plochách byl vypracován dendrologický průzkum, návrh kácení (pokud byl třeba) a návrh sadových úprav včetně mobiliáře. Plochy jsou řešeny jako místa pro život na vsi. Vegetační prvky které se v návrzích nacházejí v převážné většině případů korespondují s přirozenou druhovou skladbou dané ekologické lokalizace sídla či se vztahují k historicko-kulturnímu odkazu vesnice. Zde je přihlédnuto zejména k typu daného prostoru.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt