sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Revitalizace rudných dolů obce Nučice

Studie revitalizace rudných dolů u obce Nučice, které přímo navazují na obec řeší cca 2/3 plochy (37,5 ha), zbývající 1/3 (22 ha) je ponechána bez zásahů jako krajinná zeleň. Řešené území je rozděleno komunikacemi do dvou částí (západní a východní). Pro celé území je typický reliéf plošin, výsypek a poklesů terénu způsobené důlní činností při dobývání železné rudy. Ukončení těžby nastalo v 2. polovině 20. století (1964), následně byly podzemní důlní prostory zaplaveny vodou a dnes je území v podstatě celé zarostlé vegetací. Území je řešeno formou lesoparku či příměstského lesa. Jednotícím motivem se předpokládá v další etapě navržení mobiliáře a přístřešků pro náhlou nepřízeň počasí jakož i k možné výuce dětí a školáků v oblasti přírodopisu, ekologie apod. přímo uvnitř přírodních dějů. Na toto navazuje i idea zhotovit v rámci obce naučnou stezku pojednávající o historii obce a způsobu dobývání rudy a následné rekultivaci vzniklých důsledků.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt