sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Onkologické centrum, FN Plzeň

Návrh zeleně řeší okolí nově budované budovy Onkologického centra v rámci FN Plzeň. Plocha pro zeleň zaujímá cca 8.500 m², což představuje cca 50% z celkové výměry areálu. Dále je zde navržena střešní zeleň a zeleň atrií na celkové ploše cca 2.900 m². Plochy vně budovy jsou řešeny běžným způsobem spíše přírodním stylem za použití většinou domácích druhů stromů a keřů. Výrazným prvkem celého objektu bude střešní zeleň, jež je pojata vskutku velkoryse. Bude umožňovat pobyt návštěvníkům, samotným pacientům i personálu. Celou plochu budou zpřístupňovat dřevěné pochozí lávky, doplněné o lavičky (betonové kvádry) a osvětlení (LED pásky). Plochy budou obsahovat jak pravidelné hmoty zeleně (tvarované či půdopokryvné), tak nepravidelné výsadby keřů. Ostatní plocha bude zatravněna a bude rovněž umožňovat občasné procházení prostoru a možnost odpočinku na intimněji umístěných lavičkách. Mimo plochu střechy je zde navrženo celkem 5 atrií jež jsou jak na rostlém terénu, tak i jako extenzivní střechy. Místy jsou navrženy lavičky (stejná podoba jako na střeše) a rovněž pochozí plochy, jež budou sloužit jako spojnice vstupů do atrií či pouze povedou k lavičce. Jednalo by se o betonové kvádry (podobnost s lavičkami) zapuštěné do země, které budou nepravidelně rozmístěny v ploše.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt