sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Obnova areálu sladovny v Olomouci - soutěž

Jednalo se o obnovu značně zchátralého areálu, kdy v návrhu bylo investorem požadováno umístění hotelu, bytových jednotek, služeb atd.. Z původních objektů byly v návrhu zachovány pouze komíny bývalé sladovny. Okolí budov bylo pojato jako volně pochozí veřejná plocha se zpevněným povrchem s pravidelným rastrem. Tato plocha by byla místy narušena terénními modelacemi elipsovitých tvarů. Idea byla, že tyto vyvýšeniny budou osázeny keři, tvarovanými na jednotnou výšku. Místy jsou navíc doplněné po obvodu o vodní kanál. V rámci řešeného území byly dále navrženy různé vodní prvky, dětské hřiště v blízkosti služeb a umístění uměleckých děl. V soutěži návrh našeho týmu (MgA. Kocychové) obsadil první dělené místo.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt