sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY

Pokud máte na svém pozemku dřeviny, které chcete pokácet a jedná se o dřeviny u kterých je již nutné žádat o povolení (viz níže), je třeba aby jste si nechali zpracovat dendrologický průzkum. Ten se přikládá k žádosti jako příloha.

Pokud se jedná o dřeviny na pozemku ve vlastnictví právnické osoby, je nutné žádat o povolení kácení všech stromů s obvodem kmene nad 80cm (měřeno v 1,3m) a souvislých keřových porostů nad 40m2. V současné době nemusí fyzické osoby žádat o povolení kácení dřevin pokud se jedná o stromy na jejich zahradě. 

Dendrologický průzkum je tvořen textovou zprávou, tabulkami s hodnocením dřevin a výkresem - situací. 
Součástí zprávy je popis území, stanovení potencionální přirozené vegetace, vyhodnocení potenciálu dřevin, tabulka dendrometrických hodnot a finančního ohodnocení. Finanční ohodnocení provádíme pomocí Programu Oceňování dřevin na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR "Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les". Tato Metodika byla doporučena k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení. Cena je vždy vztažena k cenové hladině aktuálního roku. V metodice je hodnocena dlouhověkost dřevin, jejich schopnost regenerovat, přihlíží se k objemu koruny, vitalitě, zdravotnímu stavu a k charakteru stanoviště, na kterém dřeviny rostou.
K textové zprávě je připojen výkres se znázorněním stávajících dřevin, včetně vyjádření sadovnické hodnoty. Pro potřeby odborů městské zeleně či životního prostředí se zpracovává návrh dřevin ke kácení (s vyčíslením finanční hodnoty odstraňovaných dřevin). Pokud je třeba vypracovat plán náhradních výsadeb jedná se již o klasický návrh sadových úprav (viz příslušná kategorie našich stránek).

 

 

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt