sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

Obnova návsi obce Chorušice

Jednalo se o rozsáhlou akci obnovy návesních prostor obce na celkové ploše téměř 1,5ha. Při realizaci jež probíhala v druhé polovině roku 2008 se vycházelo z upraveného projektu Studie proveditelnosti z roku 2006. Mimo sadových úprav bylo realizováno nové veřejné osvětlení, zcela nová cestní síť za použití minerálního betonu i betonové zámkové dlažby, instalace laviček, odpadkových košů, autobusového přístřešku, dále instalace herních prvků atd.. Fotografie dokumentují průběh realizace a poslední foto ukazuje stav rok po realizaci. Bylo dosaženo celkového vyčištění celého prostoru, kdy mohou vyniknout cenné historické stavby po obvodu návsi, došlo k připomenutí bývalého sadu výsadbou okrasných jabloní v pravidelném rastru a náves se celkově přizpůsobila potřebám nynější doby.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt